Slaaptekort

Charge your brainzzz: lespakket bestrijdt slaaptekort onder jongeren

Veel jongeren hebben last van slaaptekort. Dit kan leiden tot talloze problemen zoals slechte leerprestaties, depressieve stemming en gedragsproblemen. De Hersenstichting heeft daarom de handen ineen geslagen met Chrono@Work, een spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen, om een lespakket over slapen te ontwikkelen voor middelbare scholieren. Met dit lespakket Charge your brainzzz wil de Hersenstichting jongeren informeren over het belang van slaap voor gezonde hersenen en hen stimuleren hun eigen slaapgedrag te verbeteren.
Tieners die voor het eerst naar de middelbare school gaan hebben niet alleen te maken met een veranderende sociale omgeving, maar ook met grote lichamelijke en hormonale veranderingen. ‘Hierdoor verschuift het slaap-waakritme van pubers naar een later tijdstip. Dat wordt vaak versterkt door het gebruik van computer, tablet of smartphone laat op de avond,’ vertelt Laura Rigter, neurowetenschapper en projectleider bij de Hersenstichting . ‘De tieners vallen pas laat in slaap en worden ’s ochtends weer vroeg op school verwacht.’ Het gevolg: een slaaptekort. Voor Marijke Gordijn, chronobioloog en directeur van Chrono@Work de aanleiding om het initiatief te nemen om een lespakket te ontwikkelen voor middelbare scholieren.

‘Op de slaappoli zien we vaak hoe slaapproblemen onder jongeren escaleren,’ zegt Floor van Oosterhout, chronobioloog in een slaapkliniek en medeontwikkelaar van het lespakket. ‘Eén op de tien scholieren heeft last van ernstige inslaapproblemen en kan niet goed wakker worden in de ochtend, vaak met schoolverzuim tot gevolg. Slaaptekort kan zo leiden tot slechte schoolprestaties, achteruitgang van de (psychische) gezondheid, agressief gedrag en een hoger risico op alcohol- en drugsmisbruik.’
Slapen in de les
Uit een enquête onder bètadocenten in het middelbaar onderwijs blijkt dat docenten veelal een slaaptekort bij hun leerlingen waarnemen tijdens de lessen. Alle ondervraagde docenten zien in meerdere of mindere mate de gevolgen van slaaptekort onder hun leerlingen, bijvoorbeeld concentratieproblemen, prikkelbare en trage reacties of leerlingen die letterlijk slapen onder de les. In sommige gevallen melden leerlingen zelf bij de docenten dat zij doodop zijn.

Van de ondervraagde docenten is 68 procent van mening dat jongeren zelf onvoldoende op de hoogte zijn van de oorzaken en gevolgen van slaaptekort en 75 procent geeft aan voorstander te zijn van de ontwikkeling van een lespakket over gezond slapen voor middelbare scholieren. ‘Ik zie het als een probleem dat jongeren veel te weinig slaap krijgen en niet beseffen wat voor impact dat op hun leven heeft,’ licht een van de respondenten toe. ‘Ook bij ouders ontbreekt de kennis of zij bemoeien zich er weinig mee. School is dan de enige plek waar ze er in ieder geval iets over horen.’

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten ze onderzoek doen, geven voorlichting en voeren vernieuwende projecten uit. Charge your Brainzzz is een goed voorbeeld van zo’n project.

Hersenstichting Nederland

Kinderbuik

Kinderbuik

Judith Deckers-Kocken

Lekker in je vel door aandacht, ademen en eten; met tips, oefeningen en recepten
In Kinderbuik van dr. Judith M. Deckers-Kocken beschrijft deze ervaren kinderarts voor maag-darm-leverziekten haar visie op gezondheid. Op basis van 20 jaar ervaring schreef Judith Deckers-Kocken een boek over hoe kinderen in hun kracht komen en simpelweg gelukkig zijn met voldoende aandacht, gezond eten, de juiste manier van ademen en bewegen.

Kinderbuik van Dr. Judith M. Deckers-Kocken is niet het zoveelste boek over gezond eten met kinderen, maar een boek over de gezondheid van kinderen als geheel. Dr. Judith M. Deckers-Kocken, kinderarts voor maag-darm-leverziekten beschrijft in Kinderbuik haar visie op ziekte en gezondheid vanuit een holistische benadering: lichaam, geest en ziel zijn een.

Vanuit haar jarenlange ervaring als kinderarts schreef Judith Deckers-Kocken een bijzonder boek over hoe kinderen in hun kracht komen en simpelweg gelukkig zijn met voldoende aandacht, gezond eten, de juiste manier van ademen en de juiste manier van bewegen. Ondersteund door prachtige fotografie, lekkere recepten en eenvoudige yoga- en meditatieoefeningen laat Judith Deckers-Kocken zien dat alle kinderen, ziek en gezond, het beste functioneren als ze er mogen zijn zoals ze zijn.

Kinderbuik

Schoolseizoen en functionele klachten

Het is al langer bekend dat kinderziekten als bronchiolitis, gastro-enteritis en astma seizoenschommelingen kennen. Maar ook functionele klachten of SOLK (Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) – migraine, buikpijn en hoofdpijn – lijken hieraan onderhevig te zijn, melden Tessa Schrijver, Paul Brand en Jolita Bekhof van het Amalia Kindercentrum in Zwolle (Eur J Pediatr. 2015; online 20 oktober). Bij meer dan een vijfde van alle jonge patiënten was sprake van maandelijkse variatie.

In januari verdubbelde het aantal kinderen dat in het ziekenhuis werd gezien met ademhalingsziekten vergeleken met het maandgemiddelde; in februari-maart waren er 2 keer zo veel kinderen met gastro-enteritis. In maart en november waren er meer functionele klachten, in maart en oktober meer astma.

De onderzoekers bekeken de dossiers van 51.054 nieuwe patiënten over 6 jaar tijd, gemiddeld 709 kinderen per maand met 22 verschillende klachten. Voor functionele klachten lag het gemiddelde rond de 40 kinderen per maand, voor de pieken in maart rond de 60 en in november rond de 50.

De onderzoekers hypothetiseren dat spanningen op school deze pieken kunnen verklaren. ‘De afwezigheid van de variatie bij 0-4-jarigen ondersteunt deze hypothese omdat deze kinderen nog niet onderworpen zijn aan spanningen op school.’