Schoolseizoen en functionele klachten

Het is al langer bekend dat kinderziekten als bronchiolitis, gastro-enteritis en astma seizoenschommelingen kennen. Maar ook functionele klachten of SOLK (Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) – migraine, buikpijn en hoofdpijn – lijken hieraan onderhevig te zijn, melden Tessa Schrijver, Paul Brand en Jolita Bekhof van het Amalia Kindercentrum in Zwolle (Eur J Pediatr. 2015; online 20 oktober). Bij meer dan een vijfde van alle jonge patiënten was sprake van maandelijkse variatie.

In januari verdubbelde het aantal kinderen dat in het ziekenhuis werd gezien met ademhalingsziekten vergeleken met het maandgemiddelde; in februari-maart waren er 2 keer zo veel kinderen met gastro-enteritis. In maart en november waren er meer functionele klachten, in maart en oktober meer astma.

De onderzoekers bekeken de dossiers van 51.054 nieuwe patiënten over 6 jaar tijd, gemiddeld 709 kinderen per maand met 22 verschillende klachten. Voor functionele klachten lag het gemiddelde rond de 40 kinderen per maand, voor de pieken in maart rond de 60 en in november rond de 50.

De onderzoekers hypothetiseren dat spanningen op school deze pieken kunnen verklaren. ‘De afwezigheid van de variatie bij 0-4-jarigen ondersteunt deze hypothese omdat deze kinderen nog niet onderworpen zijn aan spanningen op school.’