Wat nu te doen?

De behandeling richt zich erop dat uw kind weer grip krijgt op zijn eigen leven, zo mogelijk zonder klachten. Het leert waar grenzen liggen en hoe – ondanks de klachten – zijn leven weer opgebouwd kan worden en zelf keuzes gemaakt worden die goed zijn voor je herstel.