Wat is chronische pijn?

Chronische pijn is pijn die langer bestaat dan 3 maanden, of langer duurt dan de verwachte tijd voor herstel na beschadiging of ziekte. Deze pijn kan herhaaldelijk of continu optreden.

Hoe vaak komt het voor?
We weten niet precies hoe vaak het voorkomt bij kinderen. Dit komt omdat het een moeilijk onderwerp is en er nog weinig onderzoek naar is gedaan.  De huidige schattingen zijn dat 25{b47b9a794f4e35ba35c58d41bb7c1c3dc007f7b4cd0dcac4a32a5a17d945f13a} van de pijn is medisch onverklaarbaar. Chronische pijn kan op elke kinderleeftijd voorkomen, maar het wordt het meest gezien bij pubers.

Waardoor ontstaat chronische pijn?
De oorzaak van chronische pijn is onbekend. Soms is er een aanleiding zoals een beenbreuk, een kneuzing of een infectie, maar vaak gebeurt het ook zonder aanleiding. Wanneer er ergens in het lichaam letsel is, dan komen stofjes vrij die pijnzenuwen prikkelen. De pijnzenuwen geven vervolgens een signaal aan de hersenen dat er pijn is en waar deze zit. Bij chronische pijn is er sprake van overgevoeligheid van deze zenuwen. De pijnzenuwen geven bij een klein signaal al door aan de hersenen dat er pijn is. Hierdoor worden pijnzenuwen overbelast en worden ze steeds gevoeliger. Hierdoor kan het zo zijn dat zelfs het aanraken of bewegen van de huid pijnlijk is. Dit terwijl je eerder wel kleding en aanrakingen kon verdragen.

ouders_chronischepijn

Doordat aanrakingen en bewegingen pijn doen, gaan kinderen het bewegen van dit lichaamsdeel vaak vermijden. Door het minder bewegen worden gewrichten minder soepel en worden de spieren zwakker waardoor het bewegen steeds moeilijker wordt. En als je dan toch probeert om te bewegen doet het meer pijn. Dit is niet bemoedigend en een vicieuze cirkel ligt op de loer. De hersenen veranderen ook door de vele pijnprikkels die binnenkomen. De hersenen worden gevoeliger voor pijn en kunnen ook andere signalen (die niets met pijn te maken hebben) ineens voor pijn aan gaan zien. In de hersenen wordt heel veel geregeld; ook de stemming. We weten inmiddels dat veel pijnprikkels in de hersenen ervoor zorgen dat kinderen meer verdrietig, moe en angstig zijn. Waardoor ze natuurlijk ook weer minder lichamelijk actief worden.

Voorbeelden van chronische pijn
Chronische pijn kan zich op verschillende manieren uiten, zowel qua ernst als lokalisatie.

  • Chronische buikpijn
  • Chronische hoofdpijn
  • Chronische rugklachten
  • Pijn in één of meerdere ledematen
  • Pijn in gewrichten

Chronische pijn en SOLK: een vervelende aandoening
Chronische pijn behoort tot de zogenaamde Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten en zijn te omschrijven als lichamelijke klachten die langer dan enkele weken bestaan en waarbij, bij adequaat medisch onderzoek, geen verklaring kan worden gevonden voor de klachten. Met andere woorden: je vindt voor deze klachten geen duidelijke lichamelijke oorzaak die het hele klachtenpatroon verklaart. Hierbij zijn aanwijzingen voor een psychosociale dynamiek.

Lichaam, geest en omgeving zijn nooit van elkaar te scheiden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Bij chronische pijn betekent dit dat psychologische factoren en problemen in de sociale omgeving met de lichamelijke problemen door ziekte of weefselschade samen zorgen voor de klachten zoals die zich in de praktijk uiten.

Gevolgen van chronische pijn
De invloed van chronische pijn op het dagelijks functioneren van uw kind is wisselend. De meeste kinderen kunnen normaal functioneren met de pijn alhoewel ze het als onprettig beschrijven. In ernstige gevallen kan het ervoor zorgen dat uw kind niet meer in staat is om dagelijkse activiteiten te ondernemen; zoals zichzelf aankleden, naar school gaan, sporten of afspreken met vrienden. De gevolgen van de chronische pijn zijn ook de instandhoudende factoren. Dus wanneer uw kind niet meer kan bewegen door de chronische pijn is dat een gevolg, maar ook een instandhoudende factor. Niet bewegen houdt de pijn in stand. Het is dan dus zaak om uw kind weer te laten bewegen. Het gevolgenmodel is een manier om de gevolgen voor uw kind in kaart te brengen. Er wordt geschat dat bij 3{b47b9a794f4e35ba35c58d41bb7c1c3dc007f7b4cd0dcac4a32a5a17d945f13a} van de kinderen het dagelijks leven verstoord wordt.

Uw kind heeft lichamelijke klachten en het is goed dat u daarmee naar de kinderarts bent gegaan. De klachten kunnen veroorzaakt worden door een ziekte en daarom is het goed dat de dokter uw kind heeft onderzocht. Helaas is er voor de klachten geen lichamelijke oorzaak gevonden, waardoor de klachten verklaard worden. De arts kan geen medische oorzaak vinden en er zijn geen medicijnen voor. De oorzaak is moeilijk op te sporen en uw kind blijft wel last houden van klachten en dat is vervelend. Verder zoeken naar de oorzaken helpt u en uw kind niet verder. De belangrijkste vraag is niet meer: waar worden de klachten door veroorzaakt. U en uw kind kunnen zich beter richten op: hoe kom je van je klachten af? Daar weten we al wel meer over. Door je op andere dingen te richten, anders te leren denken, voelen en doen, de klachten kunnen verminderen of minder storend aanwezig zijn.

Als uw kind pijnklachten heeft, is het automatisch meer met zijn lijf bezig: er wordt extra op het lichaam gelet, waardoor uw kind alles steeds meer gaat opmerken en voelen. Uw kind raakt gespannen en voelt de pijn nog meer. U kunt ook bezorgt raken en denken dat er iets ernstigs met je aan de hand is. De klachten zorgen er ook voor dat u als gezin minder kunt ondernemen. U blijft meer thuis, doet minder leuke dingen en u bent bezorgd en de pijn die uw kind voelt wordt erger.