Medicijnen

Er zijn geen medicijnen die chronische pijn genezen, maar er zijn wel medicijnen die invloed hebben op de overgevoeligheid van de pijnzenuwen. Dit zijn medicijnen die ook gebruikt worden bij de behandeling epilepsie en depressie.

Bij de behandeling van chronische pijn is vaak een lagere dosering nodig dan bij de behandeling van epilepsie of depressie. Het effect van deze medicijnen komt niet meteen, meestal pas na een aantal weken. Geleidelijk zullen de pijnklachten minder heftig worden. De huis/kinderarts zal bepalen of deze medicatie ook voor uw kind zinvol is.

ouders_medicijn