Wist je dat …

Chronische pijn is pijn die langer bestaat dan 3 maanden, of langer duurt dan de verwachte tijd voor herstel na beschadiging of ziekte. Deze pijn kan herhaaldelijk of continu optreden.

Dat bij kinderen en jongeren van 0-18 jaar 54% pijn had ervaren en 25% gaf aan chronische pijn te hebben.

Het voorkomen van chronische pijn nam toe bij het stijgen van de leeftijd en is sterker aanwezig bij meisjes en met name bij meisjes in de leeftijd 12-14 jaar.

De meest voorkomende gebieden waar pijn wordt ervaren zijn: pijn in ledematen, hoofdpijn en buikpijn.

Dat kinderen en jongeren met chronische pijn vaak geen sport meer uitoefenen, niet meer naar school gaan en geen vrienden meer zien.

Dat je er hulp voor kan krijgen en dat je er dan minder last van zult hebben en je leven weer kan leiden zoals je gewend was.