Chronische pijn

Chronische pijn behoort tot de zogenaamde ‘functionele klachten’. Functionele klachten zijn te omschrijven als lichamelijke klachten die langer dan enkele weken bestaan en waarbij, bij adequaat medisch onderzoek, geen verklaring kan worden gevonden voor de klachten. Met andere woorden: je vindt voor deze klachten geen duidelijke lichamelijke oorzaak die het hele klachtenpatroon verklaart. Maar het is wel te verklaren door andere factoren. Bijvoorbeeld psychosociale factoren. Lichaam, geest en omgeving zijn nooit van elkaar te scheiden en beïnvloeden elkaar wederzijds.

Bij chronische pijn betekent dit dat psychologische factoren en problemen in de sociale omgeving met de lichamelijke problemen door ziekte of weefselschade samen zorgen voor de chronische pijnklachten.

We spreken van chronische pijn als je niet meer in staat bent om het leven te leiden dat je gewend was. Je kan bijvoorbeeld niet meer sporten, gaat niet meer naar school en hebt minder of geen contact met vrienden of vriendinnen. Voor de klachten is geen medische oorzaak te vinden.

Oorzaak
We gaan er vanuit dat verschillende factoren van invloed zijn op de klachten. Deze factoren bevinden zich op drie verschillende gebieden: op lichamelijk gebied (‘bio’), op mentaal gebied (‘psycho’) en op het gebied van je omgeving (‘sociaal’). We werken daarom volgens het biopsychosociaal model.

 • Lichamelijke factoren: je hebt bijvoorbeeld in het verleden een been gebroken of de ziekte van Pfeiffer doorgemaakt.
 • Mentale factoren: je bent bijvoorbeeld erg perfectionistisch of gevoelig voor stress en gaat daardoor makkelijk over je grenzen.
 • Omgevingsfactoren: als je ouders je altijd naar school brengen, kan het voor jou steeds moeilijker worden om zelf naar school te gaan. Of als je niet mee kunt doen met je vrienden, kan het zijn dat je steeds meer geïsoleerd raakt.

Deze factoren hebben invloed op elkaar en ze kunnen de klachten versterken of juist verminderen. Daarom bekijken we al deze factoren in samenhang met elkaar.

Multidisciplinair behandelteam
Bij de klachten spelen verschillende factoren een rol, die elkaar ook nog eens beïnvloeden. Dat is een ingewikkeld geheel. De multidisciplinaire behandeling (= samenwerking verschillende therapeuten) sluit hier bij aan; de problemen worden in samenhang beoordeeld, en de verschillende therapieën worden goed op elkaar afgestemd. Dit vergroot de kans op een succesvolle behandeling.

Afhankelijk van je situatie zullen verschillende mensen bij je behandeling betrokken worden.

Behandeling
De behandeling richt zich erop dat je weer grip krijgt op je eigen leven, zo mogelijk zonder klachten. Je leert waar je grenzen liggen en hoe je – ondanks de klachten – je leven weer op kunt bouwen en zelf keuzes kunt maken die goed zijn voor je herstel.

Actieve rol
De behandeling is gericht op de toekomst, op het vinden van mogelijkheden en op het vergroten van de kwaliteit van je leven. De behandelaars zijn deskundig op hun vakgebied en jij bent deskundig op het gebied van je eigen lichaam, gezondheid en leven. Wij bieden advies en behandeling, en we nodigen je uit om een actieve bijdrage te leveren aan je revalidatie. Je hebt zelf veel invloed op je behandeling.

Werken aan je doelen
Je stelt samen met de behandelaars je doelen op. Je werkt onder andere aan de volgende revalidatiedoelen:

 • Stapsgewijs opbouwen van je activiteiten.
 • Meer durven bewegen door het doen van (lichte) bewegingsactiviteiten en sport zoals fietsen, zwemmen, fitness, skaten, gamen enzovoort.
 • Respecteren van je grenzen van belastbaarheid (leren luisteren naar jezelf, leren ‘nee’ te zeggen).
 • Veranderen van de gedachten en gedragingen die de klachten in stand houden.
 • Oppakken van normale dagbesteding; school, sport enzovoort
 • Op tijd rust nemen.
 • De regie over je eigen leven nemen en zelf oplossingen bedenken.

Veel vragen
Jouw vragen zijn uitgangspunt voor de behandeling. We noemen een aantal voorbeelden om je een idee te geven:

 • Ik wil weer gewoon naar school kunnen net als mijn vrienden. Kunnen jullie mij daarmee helpen?
 • Ik wil in het weekend weer met mijn vriendinnen kunnen stappen. Kan dat?
 • Ik wil weer gewoon mee kunnen doen als ik met mijn ouders en broertje op vakantie ben. Hoe pak ik dat aan?
 • Ik wil weer drie keer per week sporten. Kan dat?
 • Ik wil graag een bijbaantje. Kan dat?
 • Ik wil de kappersopleiding gaan volgen, maar kan ik dat
 • beroep later wel uitoefenen?